Wystawa „Prywaciarze – początki polskiej mikroprzedsiębiorczości”.


Rzemieślnicy ze swoimi wyrobami, kupcy na tle małych sklepów i straganów, ludzie próbujący wbrew ideologom PRL rozwijać własną inicjatywę. Ich zdjęcia moż-na zobaczyć na przygotowanej przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębior-czości Fundacja dr Bogusława Federa wystawie "Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości”. Wystawa to również zbiór oryginalnych eksponatów z lat PRL, które można oglądać i dotykać.

Pomysłodawcą, organizatorem i instytucją finansującą Ogólnopolski Cykl Wystaw Prywaciarze - początki polskiej mikro przedsiębiorczości jest Akademia Lide-rów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, której statuto-wym celem jest między innymi wspieranie idei przedsiębiorczości i mikro firm.

Celem Wystaw jest promocja przedsiębiorczości, zmiana pejoratywnego wize-runku mikro przedsiębiorcy, ukazanie barier z jakimi spotykali i nadal spotykają się osoby prowadzące mikro firmy.

Inauguracja Cyklu Wystaw miała miejsce w lipcu 2012 roku w Senacie RP na specjalnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Senatu RP, przy okazji prezentacji przez Akademię Liderów wyników badania sytuacji mikro firm w Polsce.

Od tego czasu Wystawa była prezentowana w wielu miastach Polski we współpracy z organizacjami, instytucjami i urzędami jako wydarzenie wspierające ogólnopolskie i lokalne inicjatywy aktywizujące środowiska mikro i małych przed-siębiorców oraz zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości.

Całość przedsięwzięcia jest finansowana przez Fundację w ramach nieod-płatnej działalności pożytku publicznego w ramach tzw. mechanizmu 1%.

Wystawa będzie czynna przez dwa tygodnie w Sali widowiskowej w godzi-nach pracy Biblioteki.

Więcej o Wystawie i Akademii Liderów – www.wiedza3G.pl

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Powrót do aktualności