RODO - Powołanie Inspektora Ochrony Danych.
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U.UEL 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie został powołany Inspektor Ochrony Dabych.
Kontakt z Inspektorem: Jadwiga Romanowska
e-mail: iod@mbpradom.pl
tel. 48 362-67-35 w.23

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.U.UEL 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, Zakrzew 43, 26-652 Zakrzew.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pani Jadwiga Romanowska, adres e-mail: iod@mbpradom.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust.1pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadomienia o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
6) Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych czytelnika będą firmy wspierające obsługę informatyczną i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie;
7) Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz zwrócono książkę;
8) Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.Powrót do aktualności