Zbiory


Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie wraz z Filiami posiada bogaty, systematycznie uzupełniany księgozbiór, który liczy ponad 34.000 woluminów książek, a także zbiór ponad 650 dokumentów audiowizualnych (kaset video i DVD).

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Posiada literaturę piękną, naukową i popularnonaukową oraz zbiory multimedialne. Zbiory udostępniane są na miejscu i wypożyczane na zewnątrz. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

Zbiory literatury naukowej i popularnonaukowej zawierają książki z wielu dziedzin, m.in. filozofii, religioznawstwa, psychologii, socjologii, statystyki, ekonomii, polityki, prawa, administracji, oświaty i wychowania, etnografii i folkloru, nauk matematyczno-przyrodniczych, medycyny, techniki, rolnictwa, gospodarstwa domowego, sztuk pięknych, teorii i historii literatury, geografii, historii, muzyki, historii sztuki. Do dyspozycji uczniów szkół podstawowych i średnich mamy zestaw lektur szkolnych, opracowań, analiz i interpretacji utworów oraz konteksty literackie.

Biblioteka prenumeruje czasopisma, które (poza bieżącymi) można wypożyczać do domu.

W 2005 biblioteka rozpoczęła komputeryzację zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie. Komputerowa baza danych zawiera opisy katalogowe wszystkich książek będących w zbiorach Biblioteki. Od 2009 roku komputeryzowane są także zbiory Filii Bibliotecznej w Taczowskiej Woli, a od 2010 Filii w Gulinku.

Biblioteka posiada księgozbiór regionalny, dotyczący Radomia, Ziemi Radomskiej i Zakrzewa, gromadzi również dokumenty życia społecznego Gminy Zakrzew.