KRASZEWSKI KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017


W roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie uzyskała dofinansowanie ze środków Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Całkowita kwota na realizację zadania wyniosła 28.050 zł, z czego dofinansowanie ze środków Instytutu Książki -23.842,50 zł, a wkład własny Biblioteki – 4.207,50 zł.


Poprzez udział w programie pozyskaliśmy sprzęt i urządzenia komputerowe oraz oprogramowanie - komputery stacjonarne, monitory, laptop, dyski zewnętrzne, oprogramowanie Windows 10, UPS serwera, czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę HP Color (urządzenie wielofunkcyjne).

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA.
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 2017.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie otrzymała w 2017 r. także dofinansowaniu na zakup zbiorów bibliotecznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Kwota dotacji - 11.500 złotych.Powrót do aktualności