Konferencja naukowa „600 lat parafii Zakrzew”.


27 maja 2017 roku w Sali widowiskowej naszej Biblioteki odbędzie się konferencja naukowa „600 lat parafii Zakrzew”. Organizatorami są: Zakład Nauk o Państwie i Prawie UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, Katedra Teologii Pastoralnej i Społecznej KUL im. Jana Pawła II, Polskie Towarzystwo Teologiczne oraz Parafia Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie. Konferencję otworzy rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. dr Jarosław Wojtkun.

Patronat honorowy objęli:
Biskup dr hab. Piotr Turzyński,
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. dr Jarosław Wojtkun,
Wójt Gminy Zakrzew mgr inż. Sławomir Białkowski.

W programie obrad ujęto różnorodne aspekty jubileuszu - ukazany zostanie historyczny, religijny i kulturowy wymiar parafii Zakrzew. Podczas konferencji wystąpią prelegenci reprezentujący ośrodki naukowe z Lublina (KUL, UMCS), Radomia (UTH) oraz Krakowa (UJ), sesję I poprowadzi ks. Dr Wojciech Wojtyła (UTH), sesję II mgr Paweł Śwital {UTH}

Ponadto w siedzibie Biblioteki otwarta zostanie okolicznościowa wystawa fotografii związanych z historią parafii.

Udział w konferencji oraz wstęp na wystawę są bezpłatne.
Konferencja rozpocznie się o godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

Powrót do aktualności