DOTACJA DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZEWIE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. - ROK 2023


Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie otrzymała w 2023 roku dotację za realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Kwota dofinansowania wyniosła 8 615 złotych.


Głównym celem Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025 - Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.

Dzięki wsparciu NPRCz 2.0 czytelnicy i użytkownicy biblioteki będą mogli korzystać z poszerzonej oferty bibliotecznej. Dotacja zwiększy możliwość systematycznego uzupełniania księgozbioru o nowości wydawnicze, a także formy zdalnego dostępu ułatwiające użytkownikom korzystanie ze zbiorów elektronicznych również poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.Powrót do aktualności