PAMIĘTAJCIE O OGRODACH…PROEKOLOGICZNIE W GMINIE ZAKRZEW - "Wiosenne sprzątanie w Dolinie Bosaka" oraz wystawa plakatów.


Zapraszamy mieszkańców do wspólnego sprzątania Zakrzewa i najbliższej okolicy, centrum miejscowości, doliny rzeki Bosak oraz okolicznego lasu. Początek akcji o godz. 11.00 – plac przed biblioteką. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają bezpłatnie sadzonkę.


W ramach projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie zostanie otwarta wystawa plakatów zachęcających do dbania o czystość w lesie, przygotowanych przez uczniów szkół w Zakrzewie i Bielisze.


Projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie został dofinansowany przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Celem zadania jest budzenie świadomości, że lokalne środowisko jest naszym wspólnym dobrem, propagowanie postaw ekologicznych, rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody oraz integracja mieszkańców.


Organizatorzy i Partnerzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, „ZaDrzew ZaKrzew”, LGD Razem dla Radomki, Urząd Gminy w Zakrzewie, Publiczna Szkoła Podstawowe im. J. Kochanowskiego w Zakrzewie, Publiczna Szkoła Podstawowe im. T. Grodzińskiej w Bielisze.


Akcja odbywa się pod patronatem Operacja Czysta Rzeka.

Powrót do aktualności