30 listopada 2020 r. - Biblioteka ponownie otwarta.


W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie może przebywać jednocześnie 2 osoby, w Filiach w Gulinku, Wacynie i Woli Taczowskiej 1 osoba.


Podczas pobytu w bibliotece obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek, dezynfekowanie rąk oraz zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami. W dalszym ciągu obowiązuje kwarantanna książek.

Zapraszamy

tel. (48) 326-04-64

e-mail: biblioteka@zakrzew.pl

http://www.biblioteka-zakrzew.pl/katalog.html

Powrót do aktualności