„ZAKRZEWSKIE POTAŃCÓWKI” W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ZAKRZEWIE


Celem projektu jest wspieranie tradycyjnej kultury ludowej, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz przybliżanie kultury ludowej Ziemi Radomskiej - muzyki, tańca, śpiewu, gwary, stroju tradycyjnego. Projekt służy integracji pokoleń mieszkańców Malej Ojczyzny wokół wspólnych przedsięwzięć związanych z dawnymi zwyczajami i tradycjami.

Podczas potańcówki wystąpią:

• Kapela Niwińskich, Maria Siwiec z uczennicami, Czesław Pióro Radomska Inicjatywa Oberkowa - Pieśni i tańce regionu radomskiego

• Kapela Tarnowskich

• Zespół Ludowy "Kalina" z Marianowic

• Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Zakrzewiaki” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie

Podczas potańcówki odbędzie się także muzykancka rywalizacja, zwana „przegrywaniem się” oraz konkurs znajomości gwary radomskiej. Dla uczestników zostanie przygotowany tradycyjny poczęstunek. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa dawnych fotografii "Wiejscy muzykanci i kapele z Zakrzewa i okolic".Powrót do aktualności